Kooli meedik

Kooliõde: Anastasia Vladimirova
E-post:
Tel: 6080403 (kooli kantselei) või 6467083 (kooli valvelaud)

Vastuvõtt igal tööpäeval kell 8.30 – 13.30

Kooli tervishoiutöötaja juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, mis reguleerivad kooli tervishoiuteenuse osutamist ning nende seaduste ja määruste põhjal koostatud ameti- ja tegevusjuhenditest.

Kooliõe ülesanded
• Õpilaste profülaktiline läbivaatus ja füüsilise arengu jälgimine. Vajadusel informeerib lapsevanemat võimalikest kõrvalekalletest.
• Vaktsineerimine iga õpilase individuaalse immuniseerimisgraafiku järgi. Vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek. Lapsevanemaid teavitatakse eelnevalt protseduuri teostamise ajast.
• Õpilase individuaalne nõustamine.
• Esmaabi osutamine traumade korral.
• Õpilaste vastuvõtt ja nõustamine haigustunnuste ilmnemisel.
• Tervisekaitsealaste nõuete täitmise jälgimine koolis.
Kooliõe soovitused lapsevanematele
• Palun jälgige lapse päevakava ja tagage lapsele vajalik puhke- ja uneaeg ning normaalsed treeningukoormused.
• Pidage kinni tervisliku toitumise reeglitest ja veenduge, et laps sööb hommikusöögi.
• Haigustunnuste ilmnemisel ärge saatke last kooli vaid pöörduge perearsti poole.
• Krooniliste haigustega õpilastele andke palun kooli kaasa kõik vajalikud ravimid, sest kooli tervishoiukabinetis on vaid esmaabivahendid.
• Palun informeerige kooli lapse meditsiinilistest erivajadustest.